Informacja

Treść: Urząd Marszałkowski  Województwa Lubelskiego- Departament Promocji i Turystyki podjął działania przygotowujące Program rozwoju turystyki województwa lubelskiego, wpisujący się w Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( z perspektywą do 2030 roku).

W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace nad Audytem turystycznym województwa lubelskiego jako dokumentem wyjściowym do opracowania Programu. Zwracamy się z prośbą o zaangażowanie w prace nad dokumentem. W ramach prac przewidziane jest między innymi jest przeprowadzenie badania ankietowego oraz spotkań konsultacyjnych uwzględniających głosy branży turystycznej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski  Województwa Lubelskiego- Departament Promocji i Turystyki serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się  1 grudnia br. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala nr 238, o godz. 10.00