„Powrót do przeszłości – wrzesień 1939”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koroszczynie od 01 września 2009 r. do 31 grudnia2009 r. realizowała projekt, którego celem było promocja rodzimej tradycji, świadomości historycznej i poczucia wspólnoty lokalnej poprzez rekonstruowanie wydarzeń historycznych, które odbyły się na terenie gminy Terespol we wrześniu 1939 roku. Centralnym punktem było dwudniowe przedsięwzięcie tj.:  rekonstrukcja bitwy, podczas której widzowie mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda bitwa, ponadto do podziwiania były m.in.: pokazy musztry i życie obozowe oraz występy artystów. Natomiast dzień wcześniej dla poszerzenia wiedzy, odbyła się konferencja naukowa dotycząca wydarzeń na ziemiach wschodnich podczas września 1939 roku. Całkowity koszt operacji: 180 000,00 zł.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

20091004_4131.JPG

20091004_4159.JPG

20091004_4168.JPG

20091004_4182.JPG