„ 50+ nowe umiejętności”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w partnerstwie 4 gmin z powiatu bialskiego tj.: Międzyrzec Podlaski, Leśna Podlaska, Sławatycze oraz Tuczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zrealizowała projekt pt. „50 + nowe umiejętności”. Celem projektu było nabycie nowych umiejętności praktycznych przez kobiety po 50 roku życia oraz rozwijanie świadomości i kompetencji społecznych.

Przedsięwzięciami projektu były:

  1. 1.       Szkolenia teoretyczne – wykorzystywanie cateringu jako działalności zawodowej.
  2. 2.       Szkolenia praktyczne z przygotowywania potraw i cateringu.
  3. 3.       Konferencje podsumowujące projekt.
  • Termin realizacji: od 13.02.2009 r. do 04.2010 r.

·         Całkowity koszt operacji: 1 097 870,00 zł. 

4.jpg

5.jpg

6.jpg