Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty realizowane przez BLGD

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w 2012 roku rozpoczęła realizację projektu międzynarodowego, którego celem było poznanie i analiza dostępności turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Więcej „„BarrTour””

W ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W okresie od 01 marca 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku BLGD realizowało 4 projekty na terenie gmin: Tuczna, Zalesie, Sławatycze i Sosnówka. Celem projektów był wzrost kompetencji menedżerskich i wiedzy osób działających w organizacjach społecznych na terenie poszczególnych gmin.

W sumie w szkoleniach wzięło udział 80 osób – członków NGO.

·         Całkowity koszt:  141 680,00 zł

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w partnerstwie 4 gmin z powiatu bialskiego tj.: Międzyrzec Podlaski, Leśna Podlaska, Sławatycze oraz Tuczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Więcej „„ 50+ nowe umiejętności””

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koroszczynie od 01 września 2009 r. do 31 grudnia2009 r. realizowała projekt, którego celem było promocja rodzimej tradycji, świadomości historycznej i poczucia wspólnoty lokalnej poprzez rekonstruowanie wydarzeń historycznych, które odbyły się na terenie gminy Terespol we wrześniu 1939 roku. Więcej „„Powrót do przeszłości – wrzesień 1939””

Do góry