„Aktywni i kompetentni”

W ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W okresie od 01 marca 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku BLGD realizowało 4 projekty na terenie gmin: Tuczna, Zalesie, Sławatycze i Sosnówka. Celem projektów był wzrost kompetencji menedżerskich i wiedzy osób działających w organizacjach społecznych na terenie poszczególnych gmin.

W sumie w szkoleniach wzięło udział 80 osób – członków NGO.

·         Całkowity koszt:  141 680,00 zł