„BarrTour”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w 2012 roku rozpoczęła realizację projektu międzynarodowego, którego celem było poznanie i analiza dostępności turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

  W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane m.in. wyjazdy studyjne do oferentów usług turystycznych, które miały na celu wymianę informacji i doświadczeń w usuwaniu barier w turystyce dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie tych miejsc osobom z dysfunkcjami.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Francją, Włochami, Hiszpanią i Niemcami.