Projekt współpracy międzynarodowej TEAM

Projekt Współpracy Międzynarodowej Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś 4 PROW – Program LEADER, Działanie 4.21. Nazwa projektu: Turystyka – Ekologia – Aktywność– Zarządzanie(TEAM).

Współpraca z LGD Belgijskimi, tj. Tielt-Plateu oraz Westhoek, został zainicjowany jeszcze w czasie trwania poprzedniego projektu z Belgią pod nazwą Boot2Lubelskie. Faktyczne działania w projekcie rozpoczęły się w 2013 roku. W ramach projektu poprzez wyjazdy studyjne do Belgii zapoznaliśmy różne grupy społeczne (samorządowcy, organizacje pozarządowe, młodzież) z założeniami projektu i potencjalnymi rozwiązaniami, jakie można by było przenieść od partnerów belgijskich do Polski.

Realizację projektu rozpoczęto międzynarodową Konferencją z udziałem ekspertów z Belgii w maju 2014 r. Konferencja skierowana była do osób zarządzających regionem, w której brały udział samorządy, NGO, osoby zainteresowane rozwojem turystyki oraz działań społecznych, z udziałem 4 ekspertów z Belgii. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. koncepcję oznakowania szlaków turystycznych wraz z ich przebiegiem.

Bialskopodlaska LGD skupiła się na przeniesieniu rozwiązań dotyczących turystyki (szlaki turystyczne) oraz nowych form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i biznesem. Pomysły zostały bardzo dobrze przyjęte przez osoby biorące udział w wyjazdach studyjnych (ok. 40 osób) jak również partnerów z Belgii.

Nowy system „Szlaki Rowerowe Południowego Podlasia” powstały w ramach projektu  to ponad 1000 km oznakowanych szlaków rowerowych, ponad 1200 znaków na tych szlakach (średnio co 1 km), wydanie map, przewodników, wdrożenie strony internetowej. Przy tworzeniu szlaków zastosowano nową metodę znakowania, w której numerycznie oznaczamy skrzyżowania na proponowanych szlakach. Indywidualne numery dla każdego skrzyżowania pozwalają wyznaczyć własną, niepowtarzalną trasę rowerową każdemu rowerzyście. Nie jest tutaj potrzebna znajomość języka, terenu, warunków – a jedynie podstawowy mechanizm działania systemu i wiedza gdzie jest punkt początkowy i końcowy naszej wyprawy. Oczywiście niezbędna jest również mapa, na której możemy zaplanować podróż przez kolejne skrzyżowania (węzły z kolejnymi numerami). Ale i tutaj zaplanowaliśmy pewne nowoczesne ułatwienia. Na każdym znaku z numerem skrzyżowania będzie umieszczony QR Code, który po sfotografowaniu za pomocą ogólnodostępnej aplikacji w smartfonie  pokaże nam w telefonie mapę z zaznaczeniem skrzyżowania, w którym jesteśmy obecnie i lokalizacją skrzyżowań w okolicy.

Otwarcie szlaków rowerowych odbyło się 10 maja 2014 roku w Międzyrzecu Podlaskim oficjalnym Rajdem Rowerowym Szlakami Południowego Podlasia. Oprócz członków
i sympatyków BLGD uczestniczyły w nim kluby rowerowe oraz mieszkańcy powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego, pięcioosobowa grupa ekspertów z Belgii i zaproszeni goście odpowiadający za zarządzanie (w sferze społecznej i rządowej) w regionie.

Projekt TEAM na etapie realizacji został również doceniony przez kapitułę konkursu organizowanego przez Komisję Europejską pt. Nordic-Baltic Leader Cooperation Awards i ze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej wskazany jako jedna z trzech najlepszych inicjatyw turystycznych w Europie (tylko dwie LGD z Polski znalazły się w finale konkursu). Podsumowanie konkursu odbyło się we wrześniu 2013 r. w Tallinie w Estonii, gdzie przedstawiciele BLGD odebrali te prestiżowe wyróżnienie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce – „Projekt współpracy TEAM”

 

·         Całkowity koszt: 265 513,73 zł