Środa z funduszami

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2016 r. w godz. od 10:00 do 13:30 Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14, organizuje spotkanie dot. możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych na rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową ze środków unijnych 2014-2020.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-283-sroda_z_funduszami_dla_organizacji.html