Konsultacje – aktualizacja LSR

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w przeprowadzeniu procedury aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w zakresie:

 

  1. Określenia wartości bazowej wskaźników oddziaływania.
  2. Zmian w budżecie.

W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami oraz zgłaszania ewentualnych uwag na poniższym formularzu w formie elektronicznej na adres : biuro@blgd.eu lub osobiście w biurze BLGD do dnia 27 maja 2016 r.