Informacja

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że planowany termin I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” to październik 2016 r. (UWAGA ! termin ten może ulec zmianie). W ramach naboru przewidziany jest następujący zakres operacji oraz kwoty:
Na działanie podejmowanie działalności gospodarczej (premie) przewidziano  pulę 900 000,00 zł, tj. 9 wniosków po 100 000,00 zł.
Działanie rozwój przedsiębiorczości to kwota 900 000,00 zł, która zostanie podzielona na 3 wnioski, każdy po 300 000,00 zł dofinansowania.
Sieciowanie, czyli wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, obejmuje kwotę 200 000,00 zł, przewidziano 2 projekty, każdy po 100 000,00 zł dofinansowania.
Przed rozpoczęciem naboru wniosków planujemy zorganizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych tematyką naboru. O miejscu i terminie organizowanego szkolenia poinformujemy na naszej stornie internetowej www.blgd.eu oraz na profilu facebook.
Obecnie, zapraszamy na bezpłatne doradztwo zainteresowanych pozyskaniem dotacji, które prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-16:00 w biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska oraz pod nr. tel. 83/343-39-97.