Informacje dot. I naboru 2016

  • Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zachęca Wnioskodawców do indywidualnego doradztwa wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Doradztwo w ramach I naboru 2016 świadczone jest w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do 18 listopada 2016r. W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz ewentualnej godziny spotkania.

  •  Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.
  • Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz załączniki w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek wraz biznesplanem).
  • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).