Pismo ZUS

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pytanie dotyczące możliwości dobrowolnego zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego i podleganiu tym ubezpieczeniom jednocześnie z dwóch tytułów tj. ze stosunku pracy oraz z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Pismo ZUS