Protokół 3/2016

Protokół z kolejnego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 15.12.2016 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.