BLGD zakończyła pierwszy nabór wniosków na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.

radaspotkanie.jpg

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zakończyła pierwszy nabór w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. W dniu 28.12.2016r. o godz. 16.00 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady BLGD, zatwierdzające operacje wybrane do finansowania.

W ramach naboru I/2016 wpłynęło łącznie 28 wniosków na kwotę: 4 600 000,00 zł:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej: 19 wniosków, na kwotę 1900 000,00 zł;

  2. Rozwijanie działalności gospodarczej: 9 wniosków, na kwotę 2 700 000,00 zł.

  3. Współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenie LSR: w tym zakresie nie wpłynęły wnioski.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze limit środków przeznaczonych w naborze I/2016 na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz z rozwojem działalności gospodarczej wynosi po 900 000,00 zł. W zakresie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenie LSR- 200 000,00 zł. Łączna kwota to 2 000 000,00 zł.

Rada Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania odbyła 4 posiedzenia podczas których, zostały ocenione wszystkie wnioski złożone w trakcie trwania naboru. Wnioskodawcy wykazali się dużą kreatywnością przy tworzeniu dokumentacji. Większość operacji charakteryzuje się innowacyjnością, a także zastosowanie mają rozwiązania przyjazne ochronie środowiska.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania mieszkańców rozwojem przedsiębiorczości naszego obszaru. Dzięki temu powstaną dodatkowe miejsca pracy, a także nowe usługi dotychczas nie świadczone na terenie objętym LSR. Realizacja tych operacji niewątpliwie przyczyni się do rozwoju obszaru działania Bialskopodlaskiej LGD zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym – poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy też zachęty do podejmowania wyzwań związanych z poprawą jakości życia poprzez podejmowanie czy też rozwijanie działalności gospodarczych. Mamy nadzieję, że kolejne nabory będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem jak dotychczas.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania zostaną zamieszczone listy operacji wybranych do finansowania. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.