BLGD zaprasza na szkolenie.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania wdrażając w powiecie bialskim Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, pragnie przedstawić Państwu możliwości, które w bieżącym okresie programowania daje Leader. Nowe rozwiązania w Strategii opracowanej przez BLGD a także cele przekrojowe PROW 2014-20120 takie jak innowacyjność, ochrona środowiska i klimatu, które stanowią także obowiązkowe kryteria do spełnienia dla beneficjentów starających się o dofinansowanie, stanowią niezwykle istotną kwestię podczas aplikowania. Aby mogli Państwo bez problemów opracować niezbędną w naborze dokumentację, BLGD wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej (PSES) w dniu 03.02.2017r. (piątek) w Dworku „Jolanta” w Czosnówce o godz. 10.00 organizuje szkolenie pn. „Kierunki wsparcia finansowego w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

 Agenda szkolenia:

9.30 – 10.00            Rejestracja uczestników szkolenia

10.00 – 10.30          Przywitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia – Pan Mariusz Kostka-
                             Prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania,
                             Pan Kamil Sankowski – Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej

10.30 – 11.00          Wsparcie na działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
                            Pan Mariusz Kostka

11.30 – 12.00          PSES Rewolucja Energetyczna także w Polsce: co to dla nas oznacza?
                            Pan Kamil Sankowski

12.30 – 12.45          Przerwa kawowa

12.45 – 13.30          Wsparcie na działania z zakresu rozwijania działalności gospodarczej 
                             Pan Mariusz Kostka

13.30 – 14.00          Nowelizacja ustawy o OZE-co zmienia i jakie będą z tego korzyści dla MŚP? –
                             Pani Mariola Dzieciątkowska – innogy Polska S.A.

14.00 – 14.15          Przerwa kawowa

14.15 – 14.45          Wsparcie organizacji społecznych oraz JST
                             Pan Mariusz Kostka

14.45 – 15.15          Jak otrzymać środki finansowe na inwestycje w OZE? –
                             Pan Jarosław Wojtowicz Dyr. ds. Rozwoju Foton Technik

15.15 – 15.30          Podsumowanie spotkania – Pan Mariusz Kostka Prezes
                             Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

15.30 –                    Obiad