Relacja ze szkolenia mieszkańców obszaru LSR.

W dniu 3 lutego 2017 r. w Dworku ,,Jolanta” w Czosnówce, odbyło się szkolenie w zakresie:  „Kierunki wsparcia finansowego w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”. W spotkaniu wzięła udział duża grupa mieszkańców obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność- Przedsiębiorcy, Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenie miało na celu przybliżenie zainteresowanym uczestnikom kierunki, formy a także warunki ubiegania się o wsparcie finansowe za pośrednictwem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Omówione zostały także kryteria wyboru operacji w ramach poszczególnych działań. Jednym z najczęściej pojawiającym się było zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska ora przeciwdziałanie zmianom klimatu podczas realizacji operacji. Dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Słonecznej, mieszkańcy zapoznali się z rozwiązaniami jakie można zastosować przy realizacji operacji, by miały one pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałały zmianom klimatu. Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani również o zbliżającym się, planowanym w I kwartale 2017 r. naborze wniosków.

Prezentacja ze szkolenia nr 1 – podejmowanie działalności gospodarczej 
Prezentacja ze szkolenia nr 2 – rozwijanie działalności gospodarczej
Prezentacja ze szkolenia nr 3 – JST-inkubator-granty

   DSC_0287.JPG

DSC_0294.JPG

DSC_0285.JPG

DSC_0289.JPG

DSC_0296.JPG