Portal ogłoszeń ARiMR dla beneficjentów/ wnioskodawców PROW na lata 2014 – 2020

W celu zapewnienia wnioskodawcom beneficjentom PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal na którym wnioskodawcy/ beneficjenci działań, poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020

będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonania określonego rodzaju działalności.Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem portalu ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz sposobu nabywania uprawnień niezbędnych do procesu logowania się na platformie.