Szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna cykl spotkań szkoleniowych

dotyczących warunków przyznania pomocy, w zakresach wskazanych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu powiatu bialskiego do udziału w szkoleniach. 

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie ze wsparcia oferowanego przez BLGD jakim jest szkolenie oraz indywidualne doradztwo jest jednym z kryteriów punktowanych przy ocenie wniosków. 

Harmonogram szkoleń