Informacja dot. złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. W chwili składania wniosku przez osobę inną niż Wnioskodawca należy przedłożyć stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo.