Nabór wniosków 11/2017

Ogłoszenie w PDF  

Współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych

 

 1.   Dokumenty aplikacyjne do „Współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.”:
 1. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016 – wskaźniki   
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji
 3. Karty oceny operacji:
 1. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 2. Dokumentacja dotycząca płatności
 3. Rozporządzenie:

Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek oraz biznesplan).
 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:
 1. operacja zakłada utworzenie większej ilości miejsc pracy- dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LSR
 2. główną lub przeważającą działalnością będą usługi turystyczne ( noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)- dot. podejmowania i rozwijania działalności
 3. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 • Przed rozpoczęciem naboru wniosków przeprowadzone zostaną szkolenia/spotkania informacyjne dla potencjalnych  wnioskodawców.
 • W dniach od 13 czerwca do 4 lipca 2017 r. w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD) w wyznaczonym terminie.

 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.
 • Wnioskodawcy, którzy skorzystają ze szkolenia/ spotkania informacyjnego i indywidualnego doradztwa otrzymają punkty przy ocenie wniosku.