Wyniki naboru 1/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2017 – „Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 1/2017 w zakresie tematycznym: ,,Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.