Wyniki naboru 7/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2017 – ,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 7/2017 w zakresie tematycznym:,,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.