Informacja

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że Beneficjenci realizujący projekty z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” wezwani przez Samorząd Województwa do złożenia dokumentu poświadczającego, że w ramach operacji nie będą wykonywane roboty budowlane bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego są zobowiązani złożyć wniosek o wydanie takiego  dokumentu do wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Poniżej zamieszczamy wzór pisma jakie należy skierować do Starostwa.