Podsumowanie naborów wniosków z dn. 16.08-31.08.2017r.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, iż zakończyła nabory wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

W ramach poszczególnych zakresów wpłynęła następująca ilość wniosków:

– Nabór 8/2017podejmowanie działalności gospodarczej– wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę
2. 500 000,00 zł, limit wynosi 1.400000,00 zł

– Nabór 9/2017rozwijanie działalności gospodarczej– wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę
3. 740 877,13 zł, limit wynosi 1.500 000,00zł

– Nabór 10/2017Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – nie wpłynęły wnioski w tym zakresie. Pozostały limit środków: 200 000,00 zł

– Nabór 11/2017-Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – nie wpłynęły wnioski w tym zakresie. Pozostały limit środków: 100 000,00 zł