Nabór nr 8A/2018

Ogłoszenie w PDF

  „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.” Nabór uzupełniający – GRANTY

 1.  Dokumenty aplikacyjne:
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016 – wskaźniki 
 3.  Karty oceny operacji:
 4. Rozporządzenie:
 5. Dodatkowe informacje:
 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.
 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).
 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W  przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej.
 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo* Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, załączniki BLGD)

 • .W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.