Wyniki naboru 7/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2018 „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2018 – „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.