Wyniki naboru 10-10A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na listach w ramach naboru wniosków 10-10A/2018 – „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 10/2018 – „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.