Wyniki naboru 11-11A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na listach w ramach naboru wniosków 11/11A/2018 –  „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 11/2018 – „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.