Wyniki naboru 14/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 14/2018 – „Inkubator przetwórstwa lokalnego:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.