Wyniki naboru 28/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestów wniesionych w ramach naboru wniosków 28/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestów.
Lista operacji nie wybranych do finansowania uwzględniając ocenę protestów.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 28/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny
i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.