Wyniki naboru 2/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2019 „Imprezy promujące

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2019 – „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.