Aktualizacja zapytania ofertowego nr 3 z dnia 8.11.2019 r

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego nr 3 z dnia 8.11.2019 r., w związku z powyższym zmieniono termin składania ofert, który wydłużono do 19.11.2019 r. do godz. 15:30.