Dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD