DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU BLGD

W związku ze zmianami w PROW 2014-2020 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania po raz kolejny staje przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 179 673 110 euro.

Wartość o jaką będą mogły ubiegać się poszczególne Lokalne Grupy Działania uzależniona jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania na dzień
28 luty 2021r. osiągnęła poziom ponad 95% podpisanych umów, dlatego będzie mogła liczyć na dodatkowe ponad 3 mln zł, z czego warunkiem koniecznym jest przeznaczenie minimum 35% tych  środków na premie z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. 

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział
w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa  o propozycję wskazanie kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety uwag, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Dodatkowo publikujemy ankietę, w której zamieściliśmy przykładowe kierunki rozwoju.

Czas trwania konsultacji – 21 maja 2021r.

Ankieta uwag do pobrania

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania