INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ NR 1/OW/2024

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ NR 1/OW/2024 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

W związku z zamieszczeniem w dniu 05.03.2024 roku na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania informacji o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.04.2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z tym Bialskopodlaska LGD przedłoży wniosek dotyczący realizacji operacji własnej, który zostanie poddany ocenie Rady LGD.