Wyniki naboru 24/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 24/2018 –,,Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych””: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading

Wyniki naboru 23/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 23/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Nabór nr 25/2018

Ogłoszenie w PDF Rozwijanie działalności gospodarczej Dokumenty aplikacyjne do „Inkubator przetwórstwa lokalnego” : Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Biznesplan Instrukcja do biznesplanu Pomocnicze tabele finansowe do biznesplanu Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Zasady wypełnianiaContinue reading

Nabór nr 24/2018

Ogłoszenie w PDF Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek oContinue reading

Nabór nr 23/2018

Ogłoszenie w PDF Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek oContinue reading

Wyniki naboru 22/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 22/2018 – „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 22-2018 ListaContinue reading

Wyniki naboru 21/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 21/2018 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 21-2018 ListaContinue reading

Wyniki naboru 20/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 20/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” : Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków orazContinue reading