Wyniki naboru 26/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 26/2018 –,,Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 27/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 27/2018 –,,Liczba imprez aktywizujących społeczeństwo lokalne w tym grupy defaworyzowane” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na Konferencję pn. „Podejście LEADER sposobem na aktywizację społeczno-gospodarczą lokalnej społeczności”, która odbędzie się 30 listopada 2018 r.Continue reading

Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa działania serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne z zakresu poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się 21 listopada 2018Continue reading

Nabór nr 30/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Liczba nowych oraz istniejącychContinue reading

Nabór nr 28/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF ,, Liczba zrealizowanych operacjiContinue reading

Nabór nr 29/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Liczba podmiotów wspartych wContinue reading

Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa działania serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki na rozwinięcie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne z zakresu poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się 9 listopada 2018 r. oContinue reading