Dokumenty statutowe

Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Regulamin Komisji Rewizyjnej. Regulamin Zarządu. Regulamin Rady.

Ankiety

Ankieta monitoryjąca Ankieta satysfakcji z udzielonego doradztwa. Ankieta satysfakcji z realizacji planu komunikacji. Ankieta satysfakcji polityki informacyjnej. Ankieta satysfakcji indywidualnego doradztwa w ramach naborów wniosków.

Nabór nr 4/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Liczba zrealizowanych operacji polegającychContinue reading

Nabór nr 3/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Liczba zrealizowanych operacji polegającychContinue reading

Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresów: Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie Działalności Gospodarczej Na spotkanie informacyjne z zakresu poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. OdbędzieContinue reading