Wyniki naboru 16/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 16/2018 – „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboruContinue reading

Wyniki naboru 15/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 15/2018 – „„Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 15-2018Continue reading

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY

Serdecznie zapraszamy na wyjazd studyjny organizowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania do Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi . Celem wyjazdu jest prezentacja najdłuższych szlaków konnych w Europie oraz powstałej na nich infrastruktury do uprawianiaContinue reading

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DORADZTWA!!!

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w zakresach: rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie uzyskania szczegółowych informacji o warunkachContinue reading

Nabór nr 8A/2018

Ogłoszenie w PDF   „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.” Nabór uzupełniający – GRANTY

Nabór nr 9A/2018

Ogłoszenie w PDF  „Imprez promujące obszar objęty LSR.”-Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 10A/2018

Ogłoszenie w PDF    „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.” – Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 11A/2018

Ogłoszenie w PDF  „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”- Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 12A/2018

Ogłoszenie w PDF  „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.” – Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 5/2018

Ogłoszenie w PDF  „Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR”