„Arkusz pomysłu”

Szanowni Państwo !

W związku z kolejnym etapem  prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej wszystkie gminy powiatu bialskiego zapraszamy do wypełnienia Arkusza pomysłu”.

W Arkuszu możecie Państwo przedstawić informacje dotyczące projektu, który chcieliby Państwo zrealizować w nowej perspektywie -projektu, który mógłby otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych przy wsparciu BLGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Państwa propozycje mogą dotyczyć np. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zadań inwestycyjnych, aktywizacji naszej społeczności, projektów edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych, czy też organizacji wydarzeń kulturalnych, które będą realizowane przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, jak również organizacje pozarządowe, czy gminy. Państwa pomysły pomogą nam przygotować LSR na  lata 2014-2020.

 Wypełniony „Arkusz pomysłu” należy dostarczyć do Biura BLGD osobiście, pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska lub drogą mailową na adres: konsultacje@blgd.eu najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. (piątek)