Wyniki naboru 4/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków  4/2017 – ,,Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 4/2017 w zakresie tematycznym:,,Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.