Jesteś tutaj:

Kategoria: Wyniki naboru

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 9/2017 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2017 w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2017 – ,,Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 3/2017 w zakresie tematycznym:,,Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków  4/2017 – ,,Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 4/2017 w zakresie tematycznym:,,Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 5/2017 – ,,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 5/2017 w zakresie tematycznym:,,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 6/2017 – ,,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 6/2017 w zakresie tematycznym:,,Wybudowanie/ przebudowanie/wyposażenie obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do góry