Wyniki naboru 18/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 18/2018 Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 18/2018 – Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.