Wyniki naboru 19/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 19/2018 – ,,Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.