Wyniki naboru 20/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 20/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” :

Lista-operacji-wybranych-do-finansowania-uwzględniająca-zmiany

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 20/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” :

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.