Nabór nr 1/2022

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

 

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 

I. Dokumenty aplikacyjne:

II . Lokalne kryteria wyboru operacji

III. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 7/1/2020 – wskaźniki

IV. Karty oceny operacji:

V. Rozporządzenie:

VI. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy

VII. Dokumentacja dot. płatności

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie muszą mieć ze sobą oryginały dokumentów.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt.
  Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek
  i biznesplan).
 3. Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 4. W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:
  • operacja zakłada utworzenie większej ilości miejsc pracy- dot. podejmowania
   i rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LSR,
  • główna lub przeważającą działalnością będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)- dot. podejmowania
   i rozwijania działalności,
  • datą i godziną złożenia wniosku, przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 5. W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku
  do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, załączniki BLGD).

 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.