Kategoria: Ogłoszenia

Nabór nr 24/2018

Ogłoszenie w PDF Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek oContinue reading

Nabór nr 23/2018

Ogłoszenie w PDF Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek oContinue reading

Nabór nr 22/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniu danychContinue reading

Nabór nr 21/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniu danychContinue reading

Nabór nr 20/2018

Ogłoszenie w PDF  „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD ZałącznikContinue reading

Nabór nr 19/2018

Ogłoszenie w PDF ,,Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych DokumentacjaContinue reading

Nabór nr 16/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie oContinue reading

Nabór nr 17/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniuContinue reading

Nabór nr 15/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniuContinue reading

Nabór nr 18/2018

Ogłoszenie w PDF „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR” Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Lokalne kryteria wyboru operacji Załącznik K_1_BLGD Załącznik 2_BLGD Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Dokumentacja obowiązująca naContinue reading