Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekt Współpracy

Realizacja projektów współpracy jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pozwala na wdrożenie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Projekty współpracy muszą być zawarte w przygotowanych przez LGD, Lokalnych Strategiach Rozwoju, lub być zgodne z celami zapisanymi w LSR. Na projekt współpracy składa się przygotowanie projektu, w tym opracowanie jego koncepcji oraz realizacja.  Budżet projektu współpracy realizowanego przez BLGD to: 
Przygotowanie Projektu Współpracy  – 77 926,00
Realizacja Projektu Współpracy ? 194 135,00
 
Etap przygotowania  Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zakończyła w 2012 r. W przygotowaniu projektu współpracy oprócz partnerów z Belgii uczestniczyli partnerzy z Francji z regionu Deux Sevres. 
Projekt współpracy pod nazwą Turystyka ? Ekologia ? Aktywność? Zarządzanie, będzie realizowany 
z dwoma partnerami z Belgii z regionu miasta Tielt oraz z regionu Westhoek. 
Projekt zakłada rozwój turystyki w regionie poprzez tworzenie szlaków turystycznych. W ramach tego zadania Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania profesjonalnie i kompleksowo oznakuje szlaki turystyczne w powiecie bialskim oraz uzupełni oznakowanie istniejących szlaków. Realizacja tego celu będzie oparta na wymianie doświadczeń. Wykorzystamy doświadczenie partnerów w tym zakresie. Dlatego też w maju 2013r. odbędzie się konferencja nt. znakowania szlaków turystycznych z udziałem 
ekspertów z Belgii wdrażających takie rozwiązania w swoim kraju. 
 
W ramach realizacji projektu zadbamy też o ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego poprzez publikacje, wymiany młodzieży, warsztaty i spotkania. W ramach projektu współpracy BLGD wraz z partnerami zorganizuje wymianę młodzieży. Już w sierpniu br. będziemy gościli młodzież belgijską. Natomiast wizyta naszej młodzieży w Belgii odbędzie się we wrześniu br. 
 
Projekt współpracy międzynarodowej zakłada także podejmowanie działań innowacyjnych. Wzorując się na rozwiązaniach zaczerpniętych od partnerów utworzymy tzw. Dom Regionu, czyli miejsce skupiające instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jak również osoby fizyczne 
i przedsiębiorców. 
Dom Regionu będzie innowacyjną formą wsparcia i rozwoju wsi. Realizując powyższe zadanie będziemy czerpać z doświadczeń naszych partnerów. Domy Regionu funkcjonują u nich już od wielu lat, z powodzeniem spełniając swoje zadanie. Projekt współpracy Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania będzie realizowała do połowy 2014r. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z rezygnacją pani Heleny Suchockiej z udziału w warsztatach nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa kolejną chętną osobę z listy rezerwowej ? panią Hannę Szupiluk.
Do udziału w warsztatach nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego organizowanych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania zakwalifikowały się następujące osoby: Więcej „Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach”

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach nt. tworzenia Questów

 

Do udziału w warsztatach organizowanych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania zakwalifikowały się następujące osoby:

 

1

Marek Pomietło

2

Barbara Kamińska

3

Monika Kowalczyk

4

Lilla Winniczuk

5

Małgorzata Walczuk

6

Ewa Suwalska

7

Olga Drupaluk

8

Paulina Jakubiuk

9

Mateusz Kozak

10

Maria Bogucka

Przedstawiamy Państwu planowaną sieć Szlaków rowerowych Południowego Podlasia wykonywaną i znakowaną w ramach projektu współpracy międzynarodowej TEAM. Konsultacje, uwagi i propozycje przyjmujemy drogą elektroniczną do dn. 7 lutego 2014 roku na adres: a.misztal@blgd.eu
poniżej link do mapki z szlakami:

MAPA-4nala.jpg

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 12 listopada 2013 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w szkoleniu z zakresu ?Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej ukierunkowanej w zakresie turystyki?. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24.11.2013r. w Dworku Zaścianek w Borsukach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą ściśle związaną z turystyką jak również osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności.

Więcej „Szkolenie”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 5 lipca 2013 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Belgii młodzieży i osób działających w organizacjach pozarządowych w dniach 06-09.09.2013 r. organizowanej przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007 ? 2013 , w regionie Flandrii Zachodniej.

Więcej „Wizyta studyjna”

 
W dniu 21 maja 2013 r. o godz. 15.00 w Domu Pielgrzyma w Kodniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Konferencja rozpoczęła Projekt Współpracy pn. ?TEAM? realizowany w partnerstwie z  regionem  Tielt-Plateau oraz Westhoek z Belgii.
Więcej „Konferencja Kodeń”

Do góry