Jesteś tutaj:

Kategoria: Relacje ze spotkań konsultacyjnych

W perspektywie finansowej 2014-2020 obszar działania BLGD obejmuje 19 gmin powiatu bialskiego. W każdej gminie członkowskiej przeprowadzane są spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną, których celem jest zdefiniowanie problemów mieszkańców, określenie priorytetów kierunków działania jak również przeanalizowanie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń obszaru objętego LSR.

W dniu  dzisiejszym tj. 27 sierpnia 2015 r. odbyło się już 11 takie spotkanie. Zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy w Wisznicach. Konsultacje z przedstawicielami różnych grup społecznych przeprowadziła Pani Dorota Demianiuk.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie i dyskusję.

Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Wisznice”

Dnia 25 sierpnia 2015 r. odbyły się kolejne spotkania ze społecznością lokalną. Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch gminach: Łomazy i Terespol. Podczas spotkania określono kierunki rozwoju obszaru jak również przedyskutowano problemy z jakimi zmagają się mieszkańcy danego terenu. Uczestnicy biorący czynny udział w spotkaniach są współtwórcami dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. 

Dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie i dyskusję.

 

W dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia br. udział w spotkaniu konsultacyjnym wzięli mieszkańcy Gminy Rossosz. Tematem spotkania były m.in. problemy z jakimi zmaga się tutejsza społeczność.
W gronie uczestników dyskusji znaleźli się przedstawiciele różnych grup społecznych. Wspólnie zastanowili się nad możliwymi rozwiązaniami tych problemów, a także nad zaletami swojej gminy, które należałoby wykorzystać w celu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego LSR.

 

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Rossosz za udział w spotkaniu.
Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Rossosz”

W związku z partycypacyjnym charakterem, nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy możliwość do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat problemów oraz potrzeb społeczności lokalnej mieli mieszkańcy Gminy Konstantynów.  Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji na temat mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń obszaru objętego LSR.  Zgłoszone przemyślenia i uwagi z pewnością przyczynią się do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Mieszkańcom Gminy Konstantynów dziękujemy za poświęcony czas oraz za zaangażowanie podczas spotkania.
Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Konstantynów”

13 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Piszczac Wiceprezes Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Pani Bożena Jaworska przeprowadziła spotkanie konsultacyjne, podczas którego zdefiniowano potrzeby i problemy społeczności lokalnej.  Wnioski zgłoszone przez mieszkańców, przyczynią do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014 -2020. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Piszczac za udział w spotkaniu.

Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Piszczac”

Dnia 13 sierpnia 2015 r. o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuśćcu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski. Spotkanie przeprowadził Pan Mariusz Kostka Prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Uczestnicy zidentyfikowali problemy jakie występują na terenie gminy oraz zaproponowali możliwości ich rozwiązania.  Przedyskutowano również mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru, który zostanie objęty nową Lokalną Strategią Rozwoju. Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie i dyskusję.

Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Międzyrzec Podlaski”

12 sierpnia 2015 r. w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbyły się konsultacje społeczne, na których zdiagnozowano problemy jakie występują na terenie Gminy Rokitno. Przedstawiciele różnych grup społecznych zaproponowali możliwości ich rozwiązania. Wskazane wnioski zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Rokitno”

Dnia 11 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach poddano analizie mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do mieszkańców Gminy Janów Podlaski. Wspólnie przedyskutowano problemy społeczności lokalnej. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 57 osób. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Janów Podlaski za tak liczne przybycie i dyskusję.
Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Janów Podlaski”

W dniu 10 sierpnia 2015 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne, które zostało przeprowadzone w Gminie Tuczna. Uczestnicy spotkania podczas pracy w grupach poddali analizie katalog problemów, odnosząc się do tych które mogą dotyczyć ich społeczności. Zastanowili się wspólnie nad możliwością ich rozwiązywania i tym, w jaki sposób może się do tego przyczynić tworzona przez BLGD nowa Lokalna Strategia Rozwoju. Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Tuczna”

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 6 sierpnia w Urzędzie Gminy Sosnówka. Podczas spotkania poruszono kwestie problemów i potrzeb mieszkańców obszaru w określonych dziedzinach życia: kulturalnej, społecznej, ekonomicznej i w dziedzinie infrastruktury. Uczestnicy spotkania podzielili się sugestiami dotyczącymi kierunków tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD. Więcej „Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Sosnówka”

Do góry