Jesteś tutaj:

Kategoria: Posiedzenia Rady

Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady oceniające wnioski, które wpłynęły w ramach naborów przeprowadzonych w dniach od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniach 13 – 15 grudnia 2016 r. (wtorek, czwartek) 
o godz. 16.00 w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej przy ul. Sapieżyńskiej 2/15

odbędą się posiedzenia Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 1/2016 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020.

Do góry