Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia o Naborach

poprawna

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowy, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Więcej „Nabór nr 2/2020”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

Więcej „Nabór nr 1/2020”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 • Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

  • operacja zakłada utworzenie większej ilości miejsc pracy- dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
  • główną lub przeważającą działalnością będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)- dot. podejmowania i rozwijania działalności,
  • datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 • Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

  • operacja zakłada utworzenie większej ilości miejsc pracy- dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LSR,
  • główną lub przeważającą działalnością będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)- dot. podejmowania i rozwijania działalności,
  • datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba nowych oraz istniejących produktów promujących obszar LSR”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

,, Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja zakłada utworzenie większej ilości miejsc pracy- dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarze LSR,

 2. główną lub przeważającą działalnością będą usługi turystyczne ( noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)- dot. podejmowania i rozwijania działalności,

 3. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 bedzie świadczone bezpłatne indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych  – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone bezpłatne indywidualne doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR”

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Lokalne kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 – wskaźniki
 3. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:
 2. Dokumentacja obowiązująca na etapie podpisania umowy o przyznaniu pomocy
 3. Dokumentacja dotycząca płatności
 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 bedzie świadczone bezpłatne indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki BLGD).
 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Do góry