Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowej Procedury oceny i wyboru operacji  oraz  nowych Lokalnych kryteriów wyboru dla operacji składanych przez podmioty w ramach projektów własnych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego do zapoznania się z niniejszym dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych uwag na poniższym formularzu w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu lub osobiści w biurze BLGD do dnia 19 grudnia 2023 r.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zamieszcza jeszcze raz do konsultacji społecznych Lokalne kryteria wyboru operacji własnych. Dokument został uszczegółowiony. Termin konsultacji wydłuża się i potrwa do 21 grudnia 2023 r.